Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vole

vole
[voul]
danh từ
(động vật học) chuột đồng, chuột microtut
danh từ
(đánh bài) sự ăn tất cả các nước bài
nội động từ
(đánh bài) ăn tất cả các nước bài


/voul/

danh từ
(động vật học) chuột đồng, chuột microtut

danh từ
(đánh bài) sự ăn tất cả các nước bài

nội động từ
(đánh bài) ăn tất cả các nước bài

Related search result for "vole"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.