Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vividness
vividness
['vividnis]
danh từ
tính chất chói, tính chất chói lọi, tính chất sặc sỡ (màu sắc, ánh sáng)
tính chất mạnh mẽ, tính chất đầy sức sống (người)
tính chất sống động, tính chất mạnh mẽ (khả năng trí tuệ)
tính chất sinh động, tính chất sâu sắc; tính chất đầy hình ảnh (một bài nói..)


/'vividnis/

danh từ
tính chất chói lọi, tính chất sặc sỡ (ánh sáng, màu sắc)
tính chất đầy sức sống
tính chất sinh động, tính chất mạnh mẽ, tính chất sâu sắc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vividness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.