Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
veterinary surgeon
danh từ
VS bác sự phẫu thuật thú yveterinary+surgeon
['vetrinri 'sə:dʒən]
danh từ
người thành thạo trong việc trị bệnh cho thú vật; bác sĩ thú y (như) vet, veterinary, veterinarianGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.