Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
veterinarian
veterinarian


veterinarian

A veterinarian is a doctor who helps animals.

[,vetəri'neəriən]
danh từ
bác sĩ thú y (như) vet, veterinary surgeon, veterinary


/,vetəri'neəriən/

danh từ
thầy thuốc thú y

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.