Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vervain
vervain
['və:vein]
danh từ
(thực vật học) cỏ roi ngựa


/'və:vein/

danh từ
(thực vật học) cỏ roi ngựa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.