Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
vena
vena
['vi:nə]
danh từ, số nhiều venae
(giải phẫu) tĩnh mạch, ven


/'vi:nə/

danh từ, số nhiều venae
(giải phẫu) tĩnh mạch

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "vena"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.