Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
veiny
veiny
['veini]
Cách viết khác:
veined
[veind]
như veined
veiny marble
cẩm thạch có vân
có tĩnh mạch, có gân, có vân (đá, gỗ)


/'veini/

tính từ
(y học) (thuộc) tĩnh mạch
có gân
có vân
veiny marble cẩm thạch có vân

Related search result for "veiny"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.