Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
varan
varan
['værən]
danh từ
(động vật học) kỳ đà xám


/'værən/

danh từ
(động vật học) kỳ đà xám

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "varan"
  • Words pronounced/spelled similarly to "varan"
    varan vermin

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.