Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
noun
jar
verb
to crumple up, to crush up to rub

[vò]
danh từ
jar
động từ
to crumple up, to crush up
to rubGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.