Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
upraise
ngoại động từ
khích lệ
động viên
giơ caoupraise
[ʌp'reiz]
ngoại động từ
khích lệ
động viên
giơ caoGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.