Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unwearying
unwearying
[ʌn'wiəriiη]
tính từ
không mệt mỏi, kiên cường


/ n'wi rii /

tính từ
không mệt mỏi, kiên cường

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unwearying"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.