Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untransportable
untransportable
[,ʌntræns'pɔ:təbl]
tính từ
không thể chuyên chở được, không thể vận chuyển được
(pháp lý) không thể bị kết tội đi đày, không thể đưa đến tội đi đày


/' ntr ns'p :t bl/

tính từ
không thể chuyên chở được, không thể vận chuyển được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.