Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untechnical
untechnical
[,ʌn'teknikl]
tính từ
không thuộc kỹ thuật, không có tính chất kỹ thuật
không thuộc chuyên môn, không có tính chất chuyên môn
không đòi hỏi kiến thức chuyên môn, không dùng những từ chuyên môn (về cuốn sách..)
không theo quy tắc, không theo ý nghĩa chặt chẽ về luật pháp


/' n'teknik l/

tính từ
không có tính chất kỹ thuật, không chuyên môn


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2023 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.