Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unteachable
unteachable
[,ʌn'ti:t∫əbl]
tính từ
không thể truyền đạt được (về một vấn đề)
không thể học hỏi được (người)
không thể dạy dỗ được, không thể dạy bảo được, khó bảo, khó dạy (người)
không thể giảng dạy được


/' n'ti:t bl/

tính từ
không dạy bo được; khó bo, khó dạy
không thể ging dạy được, không thể dạy cho được

Related search result for "unteachable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.