Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
untarnishable
untarnishable
[,ʌn'tɑ:ni∫əbl]
tính từ
không thể mờ, không thể xỉn đi


/' n't ni bl/

tính từ
không thể mờ, không thể xỉn đi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.