Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsusceptibility
unsusceptibility
[,ʌnsə,septə'biləti]
danh từ
tính không dễ bị ảnh hưởng; tính không dễ bị tác động
tính không thể chịu đựng


/' ns ,sept 'biliti/

danh từ
tính không nhạy cm

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.