Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsunned
unsunned
[,ʌn'sʌnd]
tính từ
không ai biết đến, vô danh
không được mặt trời rọi sáng
khôngc ó ánh sáng, không phơi nắng


/' n's nd/

tính từ
không được mặt trời rọi sáng

Related search result for "unsunned"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.