Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsung
unsung
[,ʌn'sʌη]
tính từ
không được hát
không được thừa nhận
không được ca ngợi, không được ca tụng trong thơ ca
unsung heroes
những anh hùng không được ca ngợi


/' n's /

tính từ
không được hát
không được ca ngợi

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unsung"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.