Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsubdued
unsubdued
[,ʌnsəb'dju:d]
tính từ
không bị chinh phục, không bị trấn áp; không bị nén
không thắng yên cương ngựa
không dịu đi, không bớt đi
không khẽ, ồn ào
không thờ ơ


/' ns b'dju:d/

tính từ
không bị chinh phục, không bị trấn áp; không bị nén
không dịu đi, không bớt đi


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.