Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unspeakable
unspeakable
[ʌn'spi:kəbl]
tính từ
tồi tệ, ghê tởm, hết chổ nói
không tả xiết, không thể nói ra được, không thể tả được
unspeakable joy
niềm vui khôn xiết


/ n'spi:k bl/

tính từ
không thể nói được, không diễn t được; không t xiết
unspeakable joy niềm vui không t xiết

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unspeakable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.