Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsolicitous
unsolicitous
[,ʌnsə'lisitəs]
tính từ
không tha thiết, không ham muốn, không ước ao
không quan tâm, không lo lắng/chú ý


/' ns 'lisit s/

tính từ
không tha thiết, không ham muốn, không ước ao
không lo lắng (đến việc gì)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.