Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsolicited
unsolicited
[,ʌnsə'lisitid]
tính từ
được cho đi một cách tự nguyện, được gửi đi/cấp một cách tự nguyện; không do yêu cầu/khẩn nài
unsolicited help
sự giúp đỡ tự nguyện


/' ns 'lisitid/

tính từ
không yêu cầu; không khẩn nài

Related search result for "unsolicited"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.