Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsmirched
unsmirched
[,ʌn'smə:t∫t]
tính từ
không có vết, không bị bôi bẩn, không bị ô uế


/' n'sm :t t/

tính từ
không có vết, không bị bôi bẩn, không bị ô uế


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.