Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unshadowed
unshadowed
[,ʌn'∫ædoud]
tính từ
sáng rõ
không bị che bóng
không có bóng tối, không có bóng mây


/' n' doud/

tính từ
không bị che bóng

Related search result for "unshadowed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.