Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unseemliness
unseemliness
[ʌn'si:mlinis]
danh từ
tính không đứng đắn, tính bất lịch sự, tính khó coi
tính chất không hợp, tính chất không thích đáng


/ n'si:mlinis/

danh từ
tính không chỉnh, tính không tề chỉnh, tính không đoan trang
tính không hợp, tính không thích đáng
tính bất lịch sự; tính khó coi

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.