Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unsanitary
unsanitary
[(')ʌn'sænitri]
tính từ
không hợp vệ sinh, thiếu vệ sinh, hại cho sức khoẻ


/' n's nit ri/

tính từ
không hợp vệ sinh, thiếu vệ sinh, hại cho sức khoẻ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.