Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unriddle
unriddle
[,ʌn'ridl]
ngoại động từ
(giải phẫu) (câu đố); tìm ra manh mối, đoán (điều bí ẩn)


/' n'ridl/

ngoại động từ
(gii phẫu) (câu đố); tìm ra manh mối, đoán (điều bí ẩn)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.