Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrepresented
unrepresented
[,ʌn,repri'zentid]
tính từ
không được đại diện
không có đại diện


/' n,repri'zentid/

tính từ
không được đại diện
không có đại diện


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.