Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unregal




unregal
[,ʌn'ri:gəl]
tính từ
không thuộc vua chúa; không xứng với vua chúa; không phù hợp với vua chúa; không vương giả


/' n'ri:g l/

tính từ
không xứng với vua chúa, không như vua chúa


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.