Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unrealizable
unrealizable
[,ʌn'riəlaizəbl]
tính từ
không thể thực hiện được
không thể hiểu được, không thể nhận thức được


/' n'ri laiz bl/

tính từ
không thể thực hiện, không làm được

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.