Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unreality
unreality
[,ʌnri'æləti]
danh từ
tính chất không thực, tính chất hão huyền
(số nhiều) những điều không có thực; những điều hão huyền


/' nri' liti/

danh từ
tính chất không thực, tính chất h o huyền
(số nhiều) những điều không có thực; những điều h o huyền

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unreality"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.