Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unproposed
unproposed
[,ʌnprə'pouzd]
tính từ
không đề nghị, không đề xuất


/'ʌnprə'pouzd/

tính từ
không đề nghị, không đề xuất

Related search result for "unproposed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.