Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unpersuasive
unpersuasive
[,ʌnpə'sueisiv]
tính từ
không có sức thuyết phục, không khiến nghe theo


/'ʌnpə'sweisiv/

tính từ
không có sức thuyết phục, không làm cho (người ta) tin theo được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.