Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unjustifiableness
unjustifiableness
[ʌn'dʒʌstifaiəblnis]
danh từ
tính chất không thể bào chữa, tính chất không thể biện bạch; tính chất vô lý


/ʌn'dʤʌstifaiəblnis/

danh từ
tính không thể bào chữa, tính không thể biện bạch; tính vô lý


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.