Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uninsulated
uninsulated
[ʌn'insjuleitid]
tính từ
không cách điện (dây điện)


/'ʌn'insjuleitid/

tính từ
không cách điện (dây điện)

Related search result for "uninsulated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.