Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unillustrated
unillustrated
[,ʌn'iləstreitid]
tính từ
không minh hoạ
không in tranh ảnh (sách, báo...)


/'ʌn'iləstreitid/

tính từ
không minh hoạ
không in tranh ảnh (sách, báo...)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.