Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unhuman
unhuman
[ʌn'hju:mən]
tính từ
không phải là con người; không thuộc con người, không phải là của con người
không có tính người, không có tình cảm con người


/'ʌn'hju:mən/

tính từ
không phải là con người; không thuộc con người, không phải là của con người

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unhuman"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.