Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfreezable
unfreezable
['ʌn'fri:z(ə)bl]
tính từ
không thể đóng bănh, không thể đông lại (vì lạnh)


/'ʌn'fri:zəbl/

tính từ
không thể đông lại (vì lạnh)

Related search result for "unfreezable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.