Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unforeseen
unforeseen
[,ʌnfɔ:'si:n]
tính từ
không biết trước, không dự kiến; bất ngờ
unforeseen difficulties
những khó khăn bất ngờ


/'ʌnfɔ:'si:n/

tính từ
không biết trước, không dự kiến; bất ngờ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.