Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unfeelingness
unfeelingness
[ʌn'fi:liηnis]
danh từ
tính không động lòng, sự tàn nhẫn, sự nhẫn tâm, sự thiếu thông cảm


/ʌn'fi:liɳnis/

danh từ
tính nhẫn tâm, tính tàn nhẫn

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unfeelingness"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.