Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unexpiated
unexpiated
[ʌn'ekspieitid]
tính từ
không được chuộc, không được đền (tội)


/'ʌn'ekspieitid/

tính từ
không được chuộc, không được đền (tội)

Related search result for "unexpiated"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.