Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unexceptionableness
unexceptionableness
[,ʌnik'sep∫ənəblnis]
danh từ
tính chất không thể chỉ trích được, tính chất không thể bắt bẻ được; tính chất hoàn toàn thoả mãn
(pháp lý) tính chất không thể bác được


/,ʌnik'sepʃnəblnis/

danh từ
tính không thể chê trách được, tính không thể bắt bẻ được
(pháp lý) tính chất không thể bác được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.