Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uneventful

uneventful
[ʌni'ventful]
tính từ
không có chuyện gì xảy ra, không có biến cố; yên ổn
không có nhiều sự kiện quan trọng
không có kết quả quan trọng


/'ʌni'ventful/

tính từ
không có chuyện gì xảy ra, không có biến cố; yên ổn

Related search result for "uneventful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.