Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unenvied
unenvied
[,ʌn'envid]
tính từ
không ai thèm muốn, không ai ghen tị, không ai đố kỵ


/'ʌn'envid/

tính từ
không ai thềm muốn, không ai ghen tị

Related search result for "unenvied"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.