Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uneatable
uneatable
[,ʌn'i:təbl]
tính từ
không thể ăn được (thức ăn, nhất là vì phẩm chất tồi)


/'ʌn'i:təbl/

tính từ
không thể ăn được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "uneatable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.