Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undistracted
undistracted
[,ʌndis'træktid]
tính từ
không điên cuồng, không mất trí, không quẫn trí


/'ʌndis'træktid/

tính từ
không bị làm lãng trí

Related search result for "undistracted"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.