Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
underdeveloped
underdeveloped
[,ʌndədi'veləpt]
tính từ
kém phát triển, không phát triển đầy đủ, không phát triển hoàn toàn
underdeveloped muscles
những cơ bắp kém phát triển
kém phát triển, chưa thực hiện được tiềm năng trong phát triển kinh tế (về một nước..)
(nhiếp ảnh) rửa non


/'ʌndədi'veləpt/

tính từ
phát triển chưa đầy đủ
(nhiếp ảnh) rửa non

Related search result for "underdeveloped"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.