Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
undeliverable
undeliverable
[,ʌndi'livərəbl]
tính từ
không thể giao được, không thể cấp được


/'ʌndi'livərəbl/

tính từ
không thể giao được


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.