Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
uncut
uncut
[,ʌn'kʌt]
tính từ
không rút ngắn, không bị cắt xén; đầy đủ; không kiểm duyệt (phim, sách..)
uncut showings
những buổi chiếu trọn vẹn, không bị cắt xén
chưa cắt gọt thành hình, chưa mài nhẵn, chưa rà nhẵn (đá quý)
chưa rọc (sách)
không bị cắt, không bị xén


/'ʌn'kʌt/

tính từ
không cắt; chưa cắt, chưa gặt (mùa); không rọc (sách)

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "uncut"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.