Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unconsenting
unconsenting
[,ʌnkən'sentiη]
tính từ
không đồng ý, không ưng thuận, không bằng lòng


/'ʌnkən'sentiɳ/

tính từ
không đồng ý, không ưng thuận, không bằng lòng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.